VISIE EN MISSIE

Driven by Solutions

Onze visie, missie en waarden

We blijven investeren in mensen en technologie

Binnen ons snel groeiende familiebedrijf staat de toegevoegde waarde voor onze klanten – de transportbedrijven – op de eerste plaats. Dat is de essentie van ons Global Truck Concept en daar zijn de expertise en gedrevenheid van onze mensen op afgestemd. De belangrijkste factoren: de BAS visie op de transportsector in de 21ste eeuw; onze missie op de markt die we bedienen en de gemeenschappelijke waarden die we delen.

Visie en missie

Visie

Globalisering, de opkomst van e-commerce en bijbehorende ecologische gevolgen stellen nieuwe eisen aan de transportsector. Essentieel is continu te blijven investeren in mensen en technologie, gericht op kwaliteit, duurzaamheid en efficiency.

Missie

De gedreven mensen van BAS willen onze klanten vooruit helpen door het aanbieden van de beste kwalitatief hoogstaande oplossingen middels het Global Truck Concept.

global-inzet

De mensen van BAS zijn gedreven door de waarden die we delen en actief in de praktijk brengen

Onze waarden

Klant- en oplossingsgericht

klant_en_oplossingsgericht_540x440

Alles wat we doen is gericht op het bieden van efficiënte oplossingen binnen de dagelijkse dynamiek van de transportsector. Iedereen draagt daar vanuit zijn eigen talent en passie aan bij. We zien onze klanten als partners voor wie we graag een stap extra zetten. Presteren staat bij BAS hoog in het vaandel en we realiseren ons dat de beste prestaties altijd teamprestaties zijn.

Onze waarden

Ondernemend

De mensen van BAS wachten niet af, maar grijpen de kans om het verschil te maken. Voor hun klanten, maar ook voor collega’s en alle andere stakeholders. We geven het beste van wat we in huis hebben. Vanuit een sterk ontwikkelde eigen verantwoordelijkheid en aantoonbare ondernemingszin. We geloven in eigenaarschap, zijn alert op verbetermogelijkheden en maken ons gezamenlijk sterk voor hoogwaardige services.

Onze waarden

Familie (informeel, respect en gelijkwaardigheid)

familiebedrijf_cas-en-bas2

BAS is een internationale onderneming die trouw blijft aan de tradities van een regionaal familiebedrijf. Dat vind je terug in de informele sfeer van de onderneming. Kenmerkend is de onderlinge betrokkenheid. Die uit zich in persoonlijke en oprechte interesse en aandacht. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn een multiculturele onderneming in een multiculturele samenleving. Bij BAS kijken we naar talent, passie en ondernemingszin, niet naar religie of culturele achtergrond. Onze doelen realiseren we samen.

Onze waarden

Transparant

Wij staan voor eerlijk en correct zaken doen. Dit betekent ook dat we transparant zijn in afspraken, procedures en beloftes. We leggen verantwoording af over onze doelstellingen, activiteiten en resultaten – naar elkaar, naar onze klanten en stakeholders, én naar de samenleving.

Onze waarden

Vooruitstrevend

vooruitstrevend_540x440

De wereld van het wegtransport verandert continu. Soms geleidelijk, soms schoksgewijs. Als vooruitstrevende organisatie anticiperen wij op die veranderingen. Dat doen we onder meer door ons in de dagelijkse praktijk van onze klanten te verdiepen en actief mee te werken aan innovatieve en toekomstbestendige oplossingen. Wij staan bovendien voor vooruitstrevend werkgeverschap. In een veilige en gezonde werkomgeving krijgt iedereen de kans zichzelf te ontwikkelen en te werken aan een goede werk-privébalans.

Start typing and press Enter to search