Trendwijzigingen in transport

BAS Rent heeft een koerswijziging ingezet. Manager Jos Huuskes legt uit hoe BAS Rent, al sinds 1995 een stabiele pijler onder het Global Truck Concept, inspeelt op flexibele capaciteitsvragen binnen de markt voor transport en logistiek materieel.

FLEXIBELE CAPACITEIT
“Reeds geruime tijd opereerde onze verhuurtak vooral in het verlengde van de dealeractiviteiten, middels inzet van voorloopvoertuigen, vervangend vervoer, en invulling van piekbehoeften. Echter de laatste jaren signaleerden we een aantal duidelijke trends welke de behoefte aan flexibele capaciteit doen toenemen. Ten eerste is er een omslag gaande van eigenaarschap naar gebruikerschap, mede ingegeven door kortere contractperiodes vanuit opdrachtgevers aan de vervoerders.

MINIMALE VOERTUIGCAPACITEIT
Een andere ontwikkeling betreft de inrichting van de eigen vloot van transportbedrijven op basis van minimale in plaats van maximale voertuigcapaciteit. Waarom vasthouden aan een bestaande wagenparkomvang terwijl een deel van de voertuigen slechts een bepaalde periode van het jaar volledig benut wordt? Wij analyseren in samenspraak met de vervoerder de werkelijke materieelbehoefte gedurende het jaar, brengen de aanwezige overcapaciteit in beeld en zetten de bijbehorende kosten (onder meer afschrijving, operationele beschikbaarheid) af tegen flexibele inzet met lagere brandstof- en tolkosten, en tevens veiligere en comfortabelere voertuigen.

CAMPAGNEFINANCIERING
Campagnefinanciering is een derde trend die vraagt om een afwijkende aanpak. Intensieve inzet van hoogwaardig materieel gedurende een seizoensactiviteit vraagt om creatieve oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de bietencampagne en het evenementenvervoer. Het is onze uitdaging diverse typen campagnes aan elkaar te koppelen waardoor we flexibiliteit tegen een minimale prijs kunnen bieden. Hierbij bieden onder andere tijdelijke behoeften vanuit bijvoorbeeld mesttransport en vervoer binnen de bouwsector mogelijkheden, maar ook andere sectoren kennen soortgelijke vraagstukken.”

GLOBAL TRUCK CONCEPT
Kern van de aanpak van BAS Rent blijft het Global Truck Concept. “Onze relaties profiteren van de scherpste tarieven, de beste service en het breedste voertuiggamma! Met inkoop (BAS Truck Center en BAS Trucks), after sales service en verkoop (afzet gebruikt materieel naar ruim 100 landen) hebben wij grip op alle componenten van de Total Cost of Ownership. Met daaraan toegevoegd diensten als transparante managementrapportages en chauffeurscoaching.”

Start typing and press Enter to search