BAS ondertekent convenant Truck Academy

Op dinsdag 27 juni werd het convenant voor de nieuwe Truck Academy ondertekend. Daarmee zijn alle truckdealers in Brabant en Limburg aangesloten bij het initiatief, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het Summa College/Mbo Automotive Center (M.A.C.). Het doel van de Truck Academy is het opleiden van kwalitatief personeel voor de toekomst, om zo de instroom van nieuwe medewerkers in de truckbranche te vergroten. Het aantal deelnemende partijen in de Brainportregio Eindhoven is uniek voor het landelijke Truck Academy concept.

Het verenigen van alle Brabantse en Limburgse dealers zorgt voor maximale draagkracht en borging van het bedrijfswagenopleidingscentrum in Zuid-Nederland. Dit was de wens van brancheorganisatie BOVAG. Summa Automotive, een van de 22 scholen van het Eindhovense Summa College, is een van de door BOVAG geselecteerde opleidingslocaties voor de Truck Academy. De lessen worden gegeven op de Automotive Campus in Helmond. Rick van der Velden, teamleider Summa Automotive en voorzitter stuurgroep Truck Academy is trots op de samenwerking: “Summa Automotive en het Mbo Automotive Center (M.A.C.) zijn erin geslaagd een bedrijfswagenopleidingscentrum op te zetten met de uitstraling en hightech omgeving die het verdient.”

Van werving tot diplomering
De samenwerking verloopt van werving tot diplomering. Tijdens de opleiding verzorgt het Summa College praktijkdagen in samenwerking met leermeesters die de studenten mede opleiden en beoordelen. Ook worden zaken als gastlessen aan vmbo-leerlingen, open dagen, meeloopdagen en meet & greets met vmbo-leerlingen en hun ouders gezamenlijk georganiseerd. Docenten en leermeesters nemen twee keer per jaar de lesstof onder de loep, zodat deze up-to-date blijft. Daarnaast vinden er vier keer per jaar stuurgroepbijeenkomsten plaats, waarbij de school en het bedrijfsleven nadenken over de toekomst. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de invulling van het lesprogramma en het verrijkingspakket voor de student. Te denken valt hierbij aan excursies en het behalen van extra certificaten.

Start typing and press Enter to search